globalchange

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-10 of 18)

Items/Page:    Sort:
Designing wheat ideotypes to cope with future changing climate in South-Eastern Australia [期刊论文]
AGRICULTURAL SYSTEMS, 2019-01-01, 170) : 9-18
Wang, Bin;  Feng, Puyu;  Chen, Chao;  Liu, De Li;  Waters, Cathy;  Yu, Qiang
View/Download:6/0
 
IMPACT OF SPATIALLY HETEROGENEOUS TEMPERATURE ON THE DYNAMICS OF DENGUE EPIDEMICS [期刊论文]
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 2019-01-01, 24 (1) : 321-349
Vaidya, Naveen K.;  Li, Xianping;  Wang, Feng-Bin
View/Download:3/0
 
Effects of cultivation techniques on CH4 emissions, net ecosystem production, and rice yield in a paddy ecosystem [期刊论文]
ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH, 2019-01-01, 10 (1) : 274-282
Tan, Shuduan;  Chen, Bin;  Zheng, Huabin;  Xu, Feng;  Xu, Huaqin;  Wei, Jiabin;  Huang, Huang;  Tang, Jianwu
View/Download:3/0
 
Projected changes in drought across the wheat belt of southeastern Australia using a downscaled climate ensemble [期刊论文]
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2019-01-01, 39 (2) : 1041-1053
Feng, Puyu;  Liu, De Li;  Wang, Bin;  Waters, Cathy;  Zhang, Mingxi;  Yu, Qiang
View/Download:3/0
 
Climate warming accelerates temporal scaling of grassland soil microbial biodiversity [期刊论文]
NATURE ECOLOGY & EVOLUTION, 2019-01-01, 3 (4) : 612-619
Guo, Xue;  Zhou, Xishu;  Hale, Lauren;  Yuan, Mengting;  Ning, Daliang;  Feng, Jiajie;  Shi, Zhou;  Li, Zhenxin;  Feng, Bin;  Gao, Qun;  Wu, Linwei;  Shi, Welling;  Zhou, Aifen;  Fu, Ying;  Wu, Liyou;  He, Zhili;  Van Nostrand, Joy D.;  Qiu, Guanzhou;  Liu, Xueduan;  Luo, Yiqi;  Tiedje, James M.;  Yang, Yunfeng;  Zhou, Jizhong
View/Download:8/0
 
Ca and Sr isotope constraints on the formation of the Marinoan cap dolostones [期刊论文]
EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2019-01-01, 511) : 202-212
Wei, Guang-Yi;  Hood, Ashleigh V. S.;  Chen, Xi;  Li, Da;  Wei, Wei;  Wen, Bin;  Gong, Zheng;  Yang, Tao;  Zhang, Zhao-Feng;  Ling, Hong-Fei
View/Download:7/0
 
Amphibian community structure along elevation gradients in eastern Nepal Himalaya [期刊论文]
BMC ECOLOGY, 2019-01-01, 19
Khatiwada, Janak R.;  Zhao, Tian;  Chen, Youhua;  Wang, Bin;  Xie, Feng;  Cannatella, David C.;  Jiang, Jianping
View/Download:3/0
 
Impacts of future climate change on water resource availability of eastern Australia: A case study of the Manning River basin [期刊论文]
JOURNAL OF HYDROLOGY, 2019-01-01, 573) : 49-59
Zhang, Hong;  Wang, Bin;  Liu, De Li;  Zhang, Mingxi;  Feng, Puyu;  Cheng, Lei;  Yu, Qiang;  Eamus, Derek
View/Download:1/0
 
Future climate change likely to reduce the Australian plague locust (Chortoicetes terminifera) seasonal outbreaks [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019-01-01, 668) : 947-957
Wang, Bin;  Deveson, Edward D.;  Waters, Cathy;  Spessa, Allan;  Lawton, Douglas;  Feng, Puyu;  Liu, De Li
View/Download:0/0
 
Machine learning-based integration of remotely-sensed drought factors can improve the estimation of agricultural drought in South-Eastern Australia [期刊论文]
AGRICULTURAL SYSTEMS, 2019-01-01, 173) : 303-316
Feng, Puyu;  Wang, Bin;  Liu, De Li;  Yu, Qiang
View/Download:0/0
 

1 2 next