globalchange

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-2 of 2)

Items/Page:    Sort:
Climate warming accelerates temporal scaling of grassland soil microbial biodiversity [期刊论文]
NATURE ECOLOGY & EVOLUTION, 2019-01-01, 3 (4) : 612-619
Guo, Xue;  Zhou, Xishu;  Hale, Lauren;  Yuan, Mengting;  Ning, Daliang;  Feng, Jiajie;  Shi, Zhou;  Li, Zhenxin;  Feng, Bin;  Gao, Qun;  Wu, Linwei;  Shi, Welling;  Zhou, Aifen;  Fu, Ying;  Wu, Liyou;  He, Zhili;  Van Nostrand, Joy D.;  Qiu, Guanzhou;  Liu, Xueduan;  Luo, Yiqi;  Tiedje, James M.;  Yang, Yunfeng;  Zhou, Jizhong
View/Download:8/0
 
Responses of wetland soil carbon and nutrient pools and microbial activities after 7 years of experimental warming in the Yangtze Estuary [期刊论文]
ECOLOGICAL ENGINEERING, 2019-01-01, 136) : 68-78
Zhong, Qicheng;  Wang, Kaiyun;  Nie, Ming;  Zhang, Guilian;  Zhang, Weiwei;  Zhu, Yi;  Fu, Yu;  Zhang, Qun;  Gao, Yanna
View/Download:3/0
 

1