globalchange

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-10 of 35)

Items/Page:    Sort:
Machine learning-based detection of soil salinity in an arid desert region, Northwest China: A comparison between Landsat-8 OLI and Sentinel-2 MSI [期刊论文]
Science of the Total Environment, 2020-01-01, 707
Wang J.;  Ding J.;  Yu D.;  Teng D.;  He B.;  Chen X.;  Ge X.;  Zhang Z.;  Wang Y.;  Yang X.;  Shi T.;  Su F.
View/Download:3/0
 
5,200-year-old cereal grains from the eastern Altai Mountains redate the trans-Eurasian crop exchange [期刊论文]
Nature Plants, 2020-01-01, 6 (2
Zhou X.;  Yu J.;  Spengler R.N.;  Shen H.;  Zhao K.;  Ge J.;  Bao Y.;  Liu J.;  Yang Q.;  Chen G.;  Weiming Jia P.;  Li X.
View/Download:7/0
 
Underestimated ecosystem carbon turnover time and sequestration under the steady state assumption: A perspective from long-term data assimilation [期刊论文]
Global Change Biology, 2019-01-01, 25 (3
Ge R.;  He H.;  Ren X.;  Zhang L.;  Yu G.;  Smallman T.L.;  Zhou T.;  Yu S.-Y.;  Luo Y.;  Xie Z.;  Wang S.;  Wang H.;  Zhou G.;  Zhang Q.;  Wang A.;  Fan Z.;  Zhang Y.;  Shen W.;  Yin H.;  Lin L.
View/Download:15/0
 
Solving the storm split-merge problem—A combined storm identification, tracking algorithm [期刊论文]
Atmospheric Research, 2019-01-01, 218
Zan B.;  Yu Y.;  Li J.;  Zhao G.;  Zhang T.;  Ge J.
View/Download:6/0
 
sc_PDSI is more sensitive to precipitation than to reference evapotranspiration in China during the time period 1951-2015 [期刊论文]
ECOLOGICAL INDICATORS, 2019-01-01, 96) : 448-457
Zhang, Yajie;  Li, Gaopeng;  Ge, Jing;  Li, Yao;  Yu, Zhisheng;  Niu, Haishan
View/Download:2/0
 
Interannual variability of terrestrial net ecosystem productivity over China: regional contributions and climate attribution [期刊论文]
ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS, 2019-01-01, 14 (1
Zhang, Li;  Ren, Xiaoli;  Wang, Junbang;  He, Honglin;  Wang, Shaoqiang;  Wang, Miaomiao;  Piao, Shilong;  Yan, Hao;  Ju, Weimin;  Gu, Fengxue;  Zhou, Lei;  Niu, Zhongen;  Ge, Rong;  Li, Yueyue;  Lv, Yan;  Yan, Huimin;  Huang, Mei;  Yu, Guirui
View/Download:6/0
 
The effects of grazing regimes on phenological stages, intervals and divergences of alpine plants on the Qinghai-Tibetan Plateau [期刊论文]
JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE, 2019-01-01, 30 (1) : 134-145
Li, Yu;  Dong, Shikui;  Gao, Qingzhu;  Zhang, Yong;  Liu, Shiliang;  Swift, David;  Ganjurjav, Hasbagan;  Hu, Guozheng;  Wang, Xuexia;  Yan, Yulong;  Wu, Hongbao;  Luo, Wenrong;  Ge, Yiqing;  Li, Yan;  Zhao, Zhenzhen;  Gao, Xiaoxia;  Li, Shuai;  Song, Jiahui
View/Download:4/0
 
Coastal wetland resilience to climate variability: A hydrologic perspective [期刊论文]
JOURNAL OF HYDROLOGY, 2019-01-01, 568) : 275-284
Zhang, Yu;  Li, Wenhong;  Sun, Ge;  King, John S.
View/Download:2/0
 
Environmental variables better explain changes in potential nitrification and denitrification activities than microbial properties in fertilized forest soils [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019-01-01, 647) : 653-662
Tang, Yugian;  Yu, Guirui;  Zhang, Xinyu;  Wang, Qiufeng;  Tian, Dashuan;  Tian, Jing;  Niu, Shuli;  Ge, Jianping
View/Download:2/0
 
Water Yield Responses to Gradual Changes in Forest Structure and Species Composition in a Subboreal Watershed in Northeastern China [期刊论文]
FORESTS, 2019-01-01, 10 (3
Yu, Zhengxiang;  Sun, Ge;  Cai, Tijiu;  Hallema, Dennis W.;  Duan, Liangliang
View/Download:2/0
 

1 2 3 4 next