globalchange

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-10 of 27)

Items/Page:    Sort:
The Response of Chinese Fir Forest Tree Ring Growth to Climate Change in China's Dagangshan Region [期刊论文]
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2019-01-01, 28 (4) : 2371-2379
Liu Shengtao;  Gao Peng;  Liu Panwei;  Niu Xiang;  Wang Bing
View/Download:3/0
 
Response of biomass accumulation in wheat to low-temperature stress at jointing and booting stages [期刊论文]
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY, 2019-01-01, 157) : 46-57
Liu, Leilei;  Ji, Hongting;  An, Junpeng;  Shi, Kejia;  Ma, Jifeng;  Liu, Bing;  Tang, Liang;  Cao, Weixing;  Zhu, Yan
View/Download:3/0
 
Climate change impact and adaptation for wheat protein [期刊论文]
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2019-01-01, 25 (1) : 155-173
Asseng, Senthold;  Martre, Pierre;  Maiorano, Andrea;  Roetter, Reimund P.;  O';  Leary, Garry J.;  Fitzgerald, Glenn J.;  Girousse, Christine;  Motzo, Rosella;  Giunta, Francesco;  Babar, M. Ali;  Reynolds, Matthew P.;  Kheir, Ahmed M. S.;  Thorburn, Peter J.;  Waha, Katharina;  Ruane, Alex C.;  Aggarwal, Pramod K.;  Ahmed, Mukhtar;  Balkovic, Juraj;  Basso, Bruno;  Biernath, Christian;  Bindi, Marco;  Cammarano, Davide;  Challinor, Andrew J.;  De Sanctis, Giacomo;  Dumont, Benjamin;  Rezaei, Ehsan Eyshi;  Fereres, Elias;  Ferrise, Roberto;  Garcia-Vila, Margarita;  Gayler, Sebastian;  Gao, Yujing;  Horan, Heidi;  Hoogenboom, Gerrit;  Izaurralde, R. Cesar;  Jabloun, Mohamed;  Jones, Curtis D.;  Kassie, Belay T.;  Kersebaum, Kurt-Christian;  Klein, Christian;  Koehler, Ann-Kristin;  Liu, Bing;  Minoli, Sara;  San Martin, Manuel Montesino;  Mueller, Christoph;  Kumar, Soora Naresh;  Nendel, Claas;  Olesen, Jorgen Eivind;  Palosuo, Taru;  Porter, John R.;  Priesack, Eckart;  Ripoche, Dominique;  Semenov, Mikhail A.;  Stockle, Claudio;  Stratonovitch, Pierre;  Streck, Thilo;  Supit, Iwan;  Tao, Fulu;  Van der Velde, Marijn;  Wallach, Daniel;  Wang, Enli;  Webber, Heidi;  Wolf, Joost;  Xiao, Liujun;  Zhang, Zhao;  Zhao, Zhigan;  Zhu, Yan;  Ewert, Frank
View/Download:14/0
 
Rice root morphological and physiological traits interaction with rhizosphere soil and its effect on methane emissions in paddy fields [期刊论文]
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2019-01-01, 129) : 191-200
Chen, Yun;  Li, Siyu;  Zhang, Yajun;  Li, Tingting;  Ge, Huimin;  Xia, Shiming;  Gu, Junfei;  Zhang, Hao;  Lu, Bing;  Wu, Xiaoxia;  Wang, Zhiqin;  Yang, Jianchang;  Zhang, Jianhua;  Liu, Lijun
View/Download:7/0
 
A SIMPLE crop model [期刊论文]
EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY, 2019-01-01, 104) : 97-106
Zhao, Chuang;  Liu, Bing;  Xiao, Liujun;  Hoogenboom, Gerrit;  Boote, Kenneth J.;  Kassie, Belay T.;  Pavan, Willingthon;  Shelia, Vakhtang;  Kim, Kwang Soo;  Hernandez-Ochoa, Ixchel M.;  Wallach, Daniel;  Porter, Cheryl H.;  Stockle, Claudio O.;  Zhu, Yan;  Asseng, Senthold
View/Download:7/0
 
Global wheat production with 1.5 and 2.0 degrees C above pre-industrial warming [期刊论文]
GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2019-01-01, 25 (4) : 1428-1444
Liu, Bing;  Martre, Pierre;  Ewert, Frank;  Porter, John R.;  Challinor, Andy J.;  Mueller, Christoph;  Ruane, Alex C.;  Waha, Katharina;  Thorburn, Peter J.;  Aggarwal, Pramod K.;  Ahmed, Mukhtar;  Balkovic, Juraj;  Basso, Bruno;  Biernath, Christian;  Bindi, Marco;  Cammarano, Davide;  De Sanctis, Giacomo;  Dumont, Benjamin;  Espadafor, Monica;  Rezaei, Ehsan Eyshi;  Ferrise, Roberto;  Garcia-Vila, Margarita;  Gayler, Sebastian;  Gao, Yujing;  Horan, Heidi;  Hoogenboom, Gerrit;  Izaurralde, Roberto C.;  Jones, Curtis D.;  Kassie, Belay T.;  Kersebaum, Kurt C.;  Klein, Christian;  Koehler, Ann-Kristin;  Maiorano, Andrea;  Minoli, Sara;  San Martin, Manuel Montesino;  Kumar, Soora Naresh;  Nendel, Claas;  O';  Leary, Garry J.;  Palosuo, Taru;  Priesack, Eckart;  Ripoche, Dominique;  Roetter, Reimund P.;  Semenov, Mikhail A.;  Stockle, Claudio;  Streck, Thilo;  Supit, Iwan;  Tao, Fulu;  Van der Velde, Marijn;  Wallach, Daniel;  Wang, Enli;  Webber, Heidi;  Wolf, Joost;  Xiao, Liujun;  Zhang, Zhao;  Zhao, Zhigan;  Zhu, Yan;  Asseng, Senthold
View/Download:13/0
 
Effects of short-term heat stress at booting stage on rice-grain quality [期刊论文]
CROP & PASTURE SCIENCE, 2019-01-01, 70 (6) : 486-498
Zhen, Fengxian;  Wang, Wei;  Wang, Haoyu;  Zhou, Junjie;  Liu, Bing;  Zhu, Yan;  Liu, Leilei;  Cao, Weixing;  Tang, Liang
View/Download:3/0
 
Seasonal climatic effects and feedbacks of anthropogenic heat release due to global energy consumption with CAM5 [期刊论文]
CLIMATE DYNAMICS, 2019-01-01, 52 (11) : 6377-6390
Chen, Bing;  Wu, C.;  Liu, X.;  Chen, L.;  Wu, Jian;  Yang, H.;  Luo, Tao;  Wu, Xue;  Jiang, Yiquan;  Jiang, Lei;  Brown, H. Y.;  Lu, Z.;  Fan, W.;  Lin, G.;  Sun, Bo;  Wu, M.
View/Download:6/0
 
Various adaptations of meadow forage grasses in response to temperature changes on the Qinghai-Tibet Plateau, China [期刊论文]
PLANT GROWTH REGULATION, 2019-01-01, 88 (2) : 181-193
Zhang, Chao;  Zhang, Da-Wei;  Deng, Xing-Guang;  Tian, Zhi-Hui;  Zou, Li-Juan;  Li, Ming-Qun;  Tang, Xiao-Ya;  Li, Da-Xu;  Zhang, Chang-Bing;  Yan, Jia-Jun;  Zhao, Wen-Ji;  Liu, Bao-Hui;  Bai, Shi-Qie;  Lin, Hong-Hui
View/Download:6/0
 
Ecology and paleoenvironmental application of testate amoebae in peatlands of the high-elevation Colombian paramo [期刊论文]
QUATERNARY RESEARCH, 2019-01-01, 92 (1) : 14-32
Liu, Bing;  Booth, Robert K.;  Escobar, Jaime;  Wei, Zhiqiang;  Bird, Barton W.;  Pardo, Andres;  Curtis, Jason H.;  Ouyang, Jun
View/Download:3/0
 

1 2 3 next