globalchange

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-5 of 5)

Items/Page:    Sort:
Climate warming accelerates temporal scaling of grassland soil microbial biodiversity [期刊论文]
NATURE ECOLOGY & EVOLUTION, 2019-01-01, 3 (4) : 612-619
Guo, Xue;  Zhou, Xishu;  Hale, Lauren;  Yuan, Mengting;  Ning, Daliang;  Feng, Jiajie;  Shi, Zhou;  Li, Zhenxin;  Feng, Bin;  Gao, Qun;  Wu, Linwei;  Shi, Welling;  Zhou, Aifen;  Fu, Ying;  Wu, Liyou;  He, Zhili;  Van Nostrand, Joy D.;  Qiu, Guanzhou;  Liu, Xueduan;  Luo, Yiqi;  Tiedje, James M.;  Yang, Yunfeng;  Zhou, Jizhong
View/Download:8/0
 
A Case–Control Study of Prenatal Thallium Exposure and Low Birth Weight in China [期刊论文]
Environmental Health Perspectives, 2016-01-01, Volume 124 (Issue 1
Wei Xia;  1 Xiaofu Du;  1;  2 Tongzhang Zheng;  3 Bin Zhang;  1;  4 Yuanyuan Li;  1 Bryan A. Bassig;  5 Aifen Zhou;  4 Youjie Wang;  1 Chao Xiong;  1;  4 Zhengkuan Li;  6 Yuanxiang Yao;  7 Jie Hu;  1 Yanqiu Zhou;  1 Juan Liu;  1 Weiyan Xue;  1 Yue Ma;  1 Xinyun Pan;  1 Yang Peng;  1;  Shunqing Xu1
Adobe PDF(179Kb)  |  View/Download:13/1
 
Revisiting Modes of energy generation in sulfate reducing bacteria [研究报告]
10.2172/9852442010-01-01
Joachimiak, Marcin;  Chakraborty, Romy;  Zhou, Aifen;  Fortney, Julian;  Geller, Jil;  Wall, Judy;  Zhou, Jizhong;  Arkin, Adam;  Hazen, Terry;  Keasling, Jay;  Chhabra, Swapnil
Adobe PDF(21032Kb)  |  View/Download:9/0
 
Microbial community changes during sustained Cr(VI) reduction at the 100H site in Hanford, WA [研究报告]
10.2172/9859362010-01-01
Chakraborty, Romy;  Brodie, Eoin L;  Faybishenko, Boris;  Piceno, Yvette M;  Tom, Lauren;  Choudhuri, Swati;  Beller, Harry R;  Liu, Jenny;  Torok, Tamas;  Joyner, Dominique C;  Joachimiak, Marcin P;  Zhou, Aifen;  Van Nostrand, Joy D;  Zhou, Joe;  Long, Phil E;  Newcom
Adobe PDF(22992Kb)  |  View/Download:12/0
 
Genetic Adaptation to Salt Stress in Experimental Evolution of Desulfovibrio vulgaris Hildenborough [研究报告]
10.2172/9859292010-01-01
Zhou, Aifen;  Hillesland, Kristina;  He, Zhili;  Joachimiak, Marcin;  Zane, Grant;  Dehal, Paramvir;  Arkin, Adam;  Stahl, David;  Wall, Judy;  Hazen, Terry;  Zhou, Jizhong;  Baidoo, Edward;  Benke, Peter;  Mukhopadhyay, Aindrila
Adobe PDF(524Kb)  |  View/Download:4/0
 

1