globalchange

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-10 of 40)

Items/Page:    Sort:
Deforestation-induced warming over tropical mountain regions regulated by elevation [期刊论文]
Nature Geoscience, 2021-01-01, 14 (1
Zeng Z.;  Wang D.;  Yang L.;  Wu J.;  Ziegler A.D.;  Liu M.;  Ciais P.;  Searchinger T.D.;  Yang Z.-L.;  Chen D.;  Chen A.;  Li L.Z.X.;  Piao S.;  Taylor D.;  Cai X.;  Pan M.;  Peng L.;  Lin P.;  Gower D.;  Feng Y.;  Zheng C.;  Guan K.;  Lian X.;  Wang T.;  Wang L.;  Jeong S.-J.;  Wei Z.;  Sheffield J.;  Caylor K.;  Wood E.F.
View/Download:17/0
 
No benefits from warming even for subnival vegetation in the central Himalayas [期刊论文]
Science Bulletin, 2021-01-01,
Sigdel S.R.;  Pandey J.;  Liang E.;  Muhammad S.;  Babst F.;  Leavitt S.W.;  Shen M.;  Zhu H.;  Salerno F.;  Piao S.;  Camarero J.J.;  Peñuelas J.
View/Download:4/0
 
Carbon turnover times shape topsoil carbon difference between Tibetan Plateau and Arctic tundra [期刊论文]
Science Bulletin, 2021-01-01, 66 (16
Wu D.;  Liu D.;  Wang T.;  Ding J.;  He Y.;  Ciais P.;  Zhang G.;  Piao S.
View/Download:5/0
 
Deceleration of China's human water use and its key drivers [期刊论文]
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2020-01-01, 117 (14
Zhou F.;  Bo Y.;  Ciais P.;  Dumas P.;  Tang Q.;  Wang X.;  Liu J.;  Zheng C.;  Polcher J.;  Yin Z.;  Guimberteau M.;  Peng S.;  Ottle C.;  Zhao X.;  Zhao J.;  Tan Q.;  Chen L.;  Shen H.;  Yang H.;  Piao S.;  Wang H.;  Wada Y.
View/Download:15/0
 
Elevated CO 2 does not stimulate carbon sink in a semi-arid grassland [期刊论文]
Ecology Letters, 2019-01-01, 22 (3
Song J.;  Wan S.;  Piao S.;  Hui D.;  Hovenden M.J.;  Ciais P.;  Liu Y.;  Liu Y.;  Zhong M.;  Zheng M.;  Ma G.;  Zhou Z.;  Ru J.
View/Download:37/0
 
Global trends in carbon sinks and their relationships with CO2 and temperature [期刊论文]
NATURE CLIMATE CHANGE, 2019-01-01, 9 (1) : 73-+
Fernandez-Martinez, M.;  Sardans, J.;  Chevallier, F.;  Ciais, P.;  Obersteiner, M.;  Vicca, S.;  Canadell, J. G.;  Bastos, A.;  Friedlingstein, P.;  Sitch, S.;  Piao, S. L.;  Janssens, I. A.;  Penuelas, J.
View/Download:27/0
 
Elevated CO2 does not stimulate carbon sink in a semi-arid grassland [期刊论文]
ECOLOGY LETTERS, 2019-01-01, 22 (3) : 458-468
Song, Jian;  Wan, Shiqiang;  Piao, Shilong;  Hui, Dafeng;  Hovenden, Mark J.;  Ciais, Philippe;  Liu, Yongwen;  Liu, Yinzhan;  Zhong, Mingxing;  Zheng, Mengmei;  Ma, Gaigai;  Zhou, Zhenxing;  Ru, Jingyi
View/Download:25/0
 
Greenhouse Gas Concentration and Volcanic Eruptions Controlled the Variability of Terrestrial Carbon Uptake Over the Last Millennium [期刊论文]
JOURNAL OF ADVANCES IN MODELING EARTH SYSTEMS, 2019-01-01, 11 (6) : 1715-1734
Zhang, Xuanze;  Peng, Shushi;  Ciais, Philippe;  Wang, Ying-Ping;  Silver, Jeremy D.;  Piao, Shilong;  Rayner, Peter J.
View/Download:10/0
 
A meta-analysis of 1,119 manipulative experiments on terrestrial carbon-cycling responses to global change [期刊论文]
NATURE ECOLOGY & EVOLUTION, 2019-01-01, 3 (9) : 1309-1320
Song, Jian;  Wan, Shiqiang;  Piao, Shilong;  Knapp, Alan K.;  Classen, Aimee T.;  Vicca, Sara;  Ciais, Philippe;  Hovenden, Mark J.;  Leuzinger, Sebastian;  Beier, Claus;  Kardol, Paul;  Xia, Jianyang;  Liu, Qiang;  Ru, Jingyi;  Zhou, Zhenxing;  Luo, Yiqi;  Guo, Dali;  Langley, J. Adam;  Zscheischler, Jakob;  Dukes, Jeffrey S.;  Tang, Jianwu;  Chen, Jiquan;  Hofmockel, Kirsten S.;  Kueppers, Lara M.;  Rustad, Lindsey;  Liu, Lingli;  Smith, Melinda D.;  Templer, Pamela H.;  Thomas, R. Quinn;  Norby, Richard J.;  Phillips, Richard P.;  Niu, Shuli;  Fatichi, Simone;  Wang, Yingping;  Shao, Pengshuai;  Han, Hongyan;  Wang, Dandan;  Lei, Lingjie;  Wang, Jiali;  Li, Xiaona;  Zhang, Qian;  Li, Xiaoming;  Su, Fanglong;  Liu, Bin;  Yang, Fan;  Ma, Gaigai;  Li, Guoyong;  Liu, Yanchun;  Liu, Yinzhan;  Yang, Zhongling;  Zhang, Kesheng;  Miao, Yuan;  Hu, Mengjun;  Yan, Chuang;  Zhang, Ang;  Zhong, Mingxing;  Hui, Yan;  Li, Ying;  Zheng, Mengmei
View/Download:37/0
 
Increased Global Land Carbon Sink Due to Aerosol-Induced Cooling [期刊论文]
Global Biogeochemical Cycles, 2019-01-01, 33 (3
Zhang Y.;  Goll D.;  Bastos A.;  Balkanski Y.;  Boucher O.;  Cescatti A.;  Collier M.;  Gasser T.;  Ghattas J.;  Li L.;  Piao S.;  Viovy N.;  Zhu D.;  Ciais P.
View/Download:8/0
 

1 2 3 4 next