globalchange  > 过去全球变化的重建
Title:
Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region
Author: Helgesen, Hilde; Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Themistoklis, Altintzoglou
Publisher: NIBIO
Publishing Year: 2017
Date Published: 2017-02-01
Country Filed: 挪威
Language: 英语
Keyword: Norge ; Norway ; Kosthold ; Diet ; Folkehelse ; Public Health ; Finland ; VDP::Samfunnsvitenskap: 200 ; VDP::Social sciences: 200
Subject in Chinese: 公共健康
Subject: PUBLIC HEALTH
English Abstract: Dette prosjektet, «Healthy lifestyle choices in the Arctic» eller «Beslutninger om sunn mat og livsstil i de arktiske områdene», er finansiert av Nordisk Ministerråd gjennom det Arktiske samarbeidsprogrammet 2015-2017. Forskere ved NIBIOs avdeling for økonomi og samfunn og Nofima har samarbeidet med forskere fra universitetet i Oulu i Finland og to universiteter i Arkangelsk i Russland. En viktig del av prosjektet er at forskere fra Norge, Finland og Russland deler kunnskap og lærer av hverandre om hva som er et bærekraftig og sunt kosthold og hvordan dette virker inn på folkehelsen i de tre landene. Prosjektets overordnede mål har vært å bidra til å dokumentere noen sentrale utviklingstrekk i kosthold og alkoholforbruk og hvordan disse påvirker folks helse i Barentsregionen. Videre har prosjektet som mål å gi en kort beskrivelse av en del viktige forhold knyttet til matsvinn og hvilken rolle matsvinn har eller kan ha for et bærekraftig og sunt kosthold. Denne rapporten, som peker på store ulikheter i folkehelse i de tre landene, baserer seg på arbeid gjort i prosjektets første år. Temaet matsvinn er i denne rapporten begrenset til å peke på ulikheter i de tre landene når det gjelder regelverk og noen tiltak for å redusere mengden matsvinn. Rapporten forholder seg til arbeidet gjort i en av prosjektets arbeidspakker og ble gjennomført i perioden september 2015 tom august 2016.
Related Link: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2429431/NIBIO_RAPPORT_2017_3_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Document Type: 研究报告
Identifier: http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/29253
Appears in Collections:过去全球变化的重建
影响、适应和脆弱性
科学计划与规划
气候变化与战略
全球变化的国际研究计划
气候减缓与适应
气候变化事实与影响

Files in This Item: Download All
File Name/ File Size Content Type Version Access License
NIBIO_RAPPORT_2017_3_12.pdf(931KB)研究报告--开放获取View Download

Recommended Citation:
Helgesen, Hilde,Rautio, Arja,Piippo, Sari,et al. Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region. 2017-01-01.
Service
Recommend this item
Sava as my favorate item
Show this item's statistics
Export Endnote File
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Helgesen, Hilde]'s Articles
[Rautio, Arja]'s Articles
[Piippo, Sari]'s Articles
百度学术
Similar articles in Baidu Scholar
[Helgesen, Hilde]'s Articles
[Rautio, Arja]'s Articles
[Piippo, Sari]'s Articles
CSDL cross search
Similar articles in CSDL Cross Search
[Helgesen, Hilde]‘s Articles
[Rautio, Arja]‘s Articles
[Piippo, Sari]‘s Articles
Related Copyright Policies
Null
收藏/分享
文件名: NIBIO_RAPPORT_2017_3_12.pdf
格式: Adobe PDF
此文件暂不支持浏览
所有评论 (0)
暂无评论
 

Items in IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.