globalchange

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-10 of 11)

Items/Page:    Sort:
Extreme stress threatened double rice production in Southern China during 1981-2010 [期刊论文]
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 2019-01-01, 137 (3-4) : 1987-1996
Liu, Sheng-Li;  Wang, Xing;  Ma, Shou-Tian;  Zhao, Xin;  Chen, Fu;  Xiao, Xiao-Ping;  Lal, Rattan;  Zhang, Hai-Lin
View/Download:2/0
 
Adaption of Roots to Nitrogen Deficiency Revealed by 3D Quantification and Proteomic Analysis [期刊论文]
PLANT PHYSIOLOGY, 2019-01-01, 179 (1) : 329-347
Qin, Lu;  Walk, Thomas C.;  Han, Peipei;  Chen, Liyu;  Zhang, Sheng;  Li, Yinshui;  Hu, Xiaojia;  Xie, Lihua;  Yang, Yong;  Liu, Jiping;  Lu, Xing;  Yu, Changbing;  Tian, Jiang;  Shaff, Jon E.;  Kochian, Leon, V;  Liao, Xing;  Liao, Hong
View/Download:2/0
 
High Sensitivity Detection of Carbon Dioxide Based on Portable Cylindrical Multi-Pass Cell [期刊论文]
SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, 2019-01-01, 39 (1) : 292-296
Chen Jia-jin;  Wang Gui-shi;  Liu Kun;  Tan Tu;  Cheng Gang;  Tian Xing;  Gao Xiao-ming
View/Download:1/0
 
Temporal variations of runoff and sediment load in the upper Yellow River, China [期刊论文]
JOURNAL OF HYDROLOGY, 2019-01-01, 568) : 46-56
Tian, Shimin;  Xu, Mengzhen;  Jiang, Enhui;  Wang, Guanghui;  Hu, Hongchang;  Liu, Xing
View/Download:1/0
 
Management-induced greenhouse gases emission mitigation in global rice production [期刊论文]
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019-01-01, 649) : 1299-1306
Zhao, Xin;  Pu, Chao;  Ma, Shou-Tian;  Liu, Sheng-Li;  Xue, Jian-Fu;  Wang, Xing;  Wang, Yu-Qiao;  Li, Shuai-Shuai;  Lal, Rattan;  Chen, Fu;  Zhang, Hai-Lin
View/Download:2/0
 
Environmental impact analysis of power generation from biomass and wind farms in different locations [期刊论文]
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 2019-01-01, 102) : 307-317
Gao, Cheng-kang;  Na, Hong-ming;  Song, Kai-hui;  Dyer, Noel;  Tian, Fan;  Xu, Qing-jiang;  Xing, Yu-hong
View/Download:1/0
 
Various adaptations of meadow forage grasses in response to temperature changes on the Qinghai-Tibet Plateau, China [期刊论文]
PLANT GROWTH REGULATION, 2019-01-01, 88 (2) : 181-193
Zhang, Chao;  Zhang, Da-Wei;  Deng, Xing-Guang;  Tian, Zhi-Hui;  Zou, Li-Juan;  Li, Ming-Qun;  Tang, Xiao-Ya;  Li, Da-Xu;  Zhang, Chang-Bing;  Yan, Jia-Jun;  Zhao, Wen-Ji;  Liu, Bao-Hui;  Bai, Shi-Qie;  Lin, Hong-Hui
View/Download:1/0
 
Long term (1997-2014) spatial and temporal variations in nitrogen in Dongting Lake, China [期刊论文]
PLOS ONE, 2017-01-01, 12 (2
Zebin Tian;  Binghui Zheng;  Lijing Wang;  Liqiang Li;  Xing Wang;  Hong Li;  Stefan Norra
  |  View/Download:2/0
 
Genetic Structure of Water Chestnut Beetle: Providing Evidence for Origin of Water Chestnut [期刊论文]
PLOS ONE, 2016-01-01, 11 (7
Xiao-Tian Tang;  Fu-Shan Zheng;  Jing Qin;  Ming-Xing Lu;  Yu-Zhou Du
  |  View/Download:6/2
 
Bioaccumulation and biotransformation of polybrominated diphenyl ethers in the marine bivalve (Scapharca subcrenata): Influence of titanium dioxide nanoparticles [期刊论文]
Marine Pollution Bulletin, 2015-01-01, 90 (2018-01-02
Tian S.;  Zhang Y.;  Song C.;  Zhu X.;  Xing B.
View/Download:0/0
 

1 2 next