globalchange

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-10 of 39)

Items/Page:    Sort:
Spatial-temporal differentiation of eolian sediments in the Yarlung Tsangpo catchment, Tibetan Plateau, and response to global climate change since the Last Glaciation [期刊论文]
Geomorphology, 2020-01-01, 357
Ling Z.;  Yang S.;  Wang X.;  Wang J.;  Xia D.;  Chen F.
View/Download:9/0
 
Light alters the responses of two marine diatoms to increased warming [期刊论文]
Marine Environmental Research, 2020-01-01, 154
Zeng X.;  Jin P.;  Jiang Y.;  Yang H.;  Zhong J.;  Liang Z.;  Guo Y.;  Li P.;  Huang Q.;  Pan J.;  Lu H.;  Wei Y.;  Zou D.;  Xia J.
View/Download:9/0
 
Mountain loess or desert loess? New insight of the sources of Asian atmospheric dust based on mineral magnetic characterization of surface sediments in NW China [期刊论文]
Atmospheric Environment, 2020-01-01, 232
Xia D.;  Wang Y.;  Jia J.;  Wei H.;  Fan Y.;  Jin M.;  Chen F.
View/Download:1/0
 
Mountain loess or desert loess? New insight of the sources of Asian atmospheric dust based on mineral magnetic characterization of surface sediments in NW China [期刊论文]
Atmospheric Environment, 2020-01-01, 232
Xia D.;  Wang Y.;  Jia J.;  Wei H.;  Fan Y.;  Jin M.;  Chen F.
View/Download:1/0
 
Multiple transpolar auroral arcs reveal insight about coupling processes in the Earth’s magnetotail [期刊论文]
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2020-01-01, 117 (28
Zhang Q.-H.;  Zhang Y.-L.;  Wang C.;  Lockwood M.;  Yang H.-G.;  Tang B.-B.;  Xing Z.-Y.;  Oksavik K.;  Lyons L.R.;  Ma Y.-Z.;  Zong Q.-G.;  Moen J.I.;  Xia L.-D.
View/Download:0/0
 
Aerosol vertical distribution and optical properties of different pollution events in Beijing in autumn 2017 [期刊论文]
Atmospheric Research, 2019-01-01, 215
Sheng Z.;  Che H.;  Chen Q.;  Xia X.;  Liu D.;  Wang Z.;  Zhao H.;  Gui K.;  Zheng Y.;  Sun T.;  Li X.;  Liu C.;  Wang H.;  Wang Y.;  Zhang X.
View/Download:50/0
 
Comparison of AVHRR aerosol optical depth production against CARSNET data in China [期刊论文]
Atmospheric Research, 2019-01-01, 218
Han X.;  Zou X.;  Song Z.;  Fu D.;  Xia X.;  Che H.
View/Download:12/0
 
A meta-analysis of 1,119 manipulative experiments on terrestrial carbon-cycling responses to global change [期刊论文]
NATURE ECOLOGY & EVOLUTION, 2019-01-01, 3 (9) : 1309-1320
Song, Jian;  Wan, Shiqiang;  Piao, Shilong;  Knapp, Alan K.;  Classen, Aimee T.;  Vicca, Sara;  Ciais, Philippe;  Hovenden, Mark J.;  Leuzinger, Sebastian;  Beier, Claus;  Kardol, Paul;  Xia, Jianyang;  Liu, Qiang;  Ru, Jingyi;  Zhou, Zhenxing;  Luo, Yiqi;  Guo, Dali;  Langley, J. Adam;  Zscheischler, Jakob;  Dukes, Jeffrey S.;  Tang, Jianwu;  Chen, Jiquan;  Hofmockel, Kirsten S.;  Kueppers, Lara M.;  Rustad, Lindsey;  Liu, Lingli;  Smith, Melinda D.;  Templer, Pamela H.;  Thomas, R. Quinn;  Norby, Richard J.;  Phillips, Richard P.;  Niu, Shuli;  Fatichi, Simone;  Wang, Yingping;  Shao, Pengshuai;  Han, Hongyan;  Wang, Dandan;  Lei, Lingjie;  Wang, Jiali;  Li, Xiaona;  Zhang, Qian;  Li, Xiaoming;  Su, Fanglong;  Liu, Bin;  Yang, Fan;  Ma, Gaigai;  Li, Guoyong;  Liu, Yanchun;  Liu, Yinzhan;  Yang, Zhongling;  Zhang, Kesheng;  Miao, Yuan;  Hu, Mengjun;  Yan, Chuang;  Zhang, Ang;  Zhong, Mingxing;  Hui, Yan;  Li, Ying;  Zheng, Mengmei
View/Download:15/0
 
Influence of Vegetation Growth on the Enhanced Seasonality of Atmospheric CO2 [期刊论文]
Global Biogeochemical Cycles, 2018-01-01, 32 (1
Yuan W;  , Piao S;  , Qin D;  , Dong W;  , Xia J;  , Lin H;  , Chen M
View/Download:24/0
 
Mapping nighttime PM2.5 from VIIRS DNB using a linear mixed-effect model [期刊论文]
Atmospheric Environment, 2018-01-01, 178
Fu D;  , Xia X;  , Duan M;  , Zhang X;  , Li X;  , Wang J;  , Liu J
View/Download:24/0
 

1 2 3 4 next