globalchange

Search Results

Help

Item hits: (Results 1-5 of 5)

Items/Page:    Sort:
Climate warming accelerates temporal scaling of grassland soil microbial biodiversity [期刊论文]
NATURE ECOLOGY & EVOLUTION, 2019-01-01, 3 (4) : 612-619
Guo, Xue;  Zhou, Xishu;  Hale, Lauren;  Yuan, Mengting;  Ning, Daliang;  Feng, Jiajie;  Shi, Zhou;  Li, Zhenxin;  Feng, Bin;  Gao, Qun;  Wu, Linwei;  Shi, Welling;  Zhou, Aifen;  Fu, Ying;  Wu, Liyou;  He, Zhili;  Van Nostrand, Joy D.;  Qiu, Guanzhou;  Liu, Xueduan;  Luo, Yiqi;  Tiedje, James M.;  Yang, Yunfeng;  Zhou, Jizhong
View/Download:8/0
 
Real-time monitoring traces of SF6 in near-source ambient air by ion mobility spectrometry [期刊论文]
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, 2019-01-01, 99 (9) : 868-877
Huang, Wei;  Wang, Weiguo;  Chen, Chuang;  Li, Yang;  Wang, Zhenxin;  Li, Qingyun;  Li, Mei;  Hou, Keyong
View/Download:3/0
 
The Capacity of the Hydrological Modeling for Water Resource Assessment under the Changing Environment in Semi-Arid River Basins in China [期刊论文]
WATER, 2019-01-01, 11 (7
Guan, Xiaoxiang;  Zhang, Jianyun;  Elmahdi, Amgad;  Li, Xuemei;  Liu, Jing;  Liu, Yue;  Jin, Junliang;  Liu, Yanli;  Bao, Zhenxin;  Liu, Cuishan;  He, Ruimin;  Wang, Guoqing
View/Download:3/0
 
Spatiotemporal variation of correlation between vegetation cover and precipitation in an arid mountain-oasis river basin in northwest China [期刊论文]
JOURNAL OF HYDROLOGY, 2019-01-01, 574) : 138-147
Mo, Kangle;  Chen, Qiuwen;  Chen, Cheng;  Zhang, Jianyun;  Wang, Li;  Bao, Zhenxin
View/Download:3/0
 
Mitochondrial Genome and Nuclear Markers Provide New Insight into the Evolutionary History of Macaques [期刊论文]
PLOS ONE, 2016-01-01, 11 (5
Juan Jiang;  Jianqiu Yu;  Jing Li;  Peng Li;  Zhenxin Fan;  Lili Niu;  Jiabo Deng;  Bisong Yue;  Jing Li
Adobe PDF(1410Kb)  |  View/Download:4/1
 

1